ทักษะชีวิต สุขภาพและการออกกำลังกาย

กิจกรรมทักษะชีวิต เรื่อง สุขภาพและการออกกำลังกาย

วิทยากรโดย จ.ส.อ.บัณฑิต รัตนชัย และคณะ

ขอขอบคุณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29

ชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 

ชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.