พีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

พีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

15 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี ร่วมพิธี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ ให้การต้อนรับ

ภายในงานพิธีไหว้ครู มีการแสดงของนักเรียนประกอบไปด้วย การแสดงชุดฟ้อนเล็บสักกาบูชาครู ฝึกซ้อมโดยอาจารย์ ธนพล สามทองกล่ำ และการขับร้องเพลงประสานเสียง เพลงพระคุณที่สาม ทำการฝึกซ้อมโดยอาจารย์ณัฐวุฒิ วงศ์ศรีจันทร์ อีกทั้งท่านประธานในพิธียังได้เจิมหนังสือเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล

พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงเปิดเทอมแรก ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมาจะมี ธูป เทียน ดอกเข็ม ที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ สื่อถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย ส่วนหญ้าแพรก สื่อถึงความอดทน และเรียนรู้ได้เร็ว ขณะที่ปัจจุบันพานไหว้ครูของนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่ควรสืบสาน และรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

ภาพ… ฝ่ายโสต ฯ สภานักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ ,นายประโยชน์ วิริยนุกูลทรัพย์

ข่าว… นายประโยชน์ วิริยนุกูลทรัพย์


ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.