การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ที่ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ) โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวตอนรับผู้ปกครองและเปิดงาน และพร้อมกันนี้ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.