เส้นทางจราจรและที่จอดรถ ในวันสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

📢 เส้นทางจราจรและที่จอดรถ ในวันสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
📢 การรับส่งนักเรียน การเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ต้องรับบัตรเข้า-ออกประตู และใช้เส้นทางรับส่งนักเรียนตามกำหนด เพื่อลดปัญหาการจราจร
📢 ผู้ปกครองสามารถนั่งรอนักเรียนที่บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 หรือ บริเวณที่นั่ง ชั้นล่าง

🚫⛔️ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ขออภัยในความไม่สะดวกLeave a Reply

Your email address will not be published.