ฝึกปฏิบัติการศึกษาระบบการทำงานของปอด

ภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการฝึกปฏิบัติการศึกษาระบบการทำงานของปอด

ฝึกปฏิบัติการโดย ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ มากสง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รับชมภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.