ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2566 (ม.1 DAY 2)

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ม.1 DAY 2)

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


ภาพ : สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.