ทักษะชีวิต “การเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ”

ทักษะชีวิต “การเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ” ม.6

>>โครงการพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิต “การเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ”

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.