กิจกรรมตลาดนัดวิชาการภาษาไทย

ตลาดนัดวิชาการภาษาไทย ระดับ ม.ต้น
วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการภาษาไทย ระดับ ม.ต้น” โดยในงานมีกิจกรรม ดังนี้
-การแสดงความสามารถของนักเรียน ชั้น ม.1 ในการแต่งเพลง และบรรเลงเพลงที่แต่ง โดยเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีในชั้นเรียน มีทั้งหมด 12 ทีม
-การประกวดการ์ตูนวรรณคดี 9 ช่อง
-การออกร้านขายขนมหวานของนักเรียนชั้น ม.2
-การประกวดโครงงานของนักเรียนชั้น ม.3
จัดโดย..อาจารย์กุนทินี โคตรพัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รับชมภาพบรรกาศภายในงานเพิ่มเติม








 

รับชมภาพบรรกาศภายในงานเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.