โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2566


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2566 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.