จุดรับส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะเริ่มทำการแจกบัตรเข้า-ออกประตู สำหรับบุคลากร นักศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

 

          ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงขอแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง การรับส่งนักเรียน หรือการเดินทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ต้องรับบัตรเข้า-ออกประตู และใช้เส้นทางรับส่งนักเรียนตามกำหนด เพื่อลดปัญหาการจราจร

        เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ขออภัยในความไม่สะดวกLeave a Reply

Your email address will not be published.