DSKRU Happy Halloween 2022 – การประกวดแต่งกายสยองขวัญ


👻Happy Halloween 2022
1-2 พศจิกายน 2565
🏆การประกวดแต่งกายสยองขวัญ
👻จัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.