การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022”


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในกิจกรรม “สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
1. การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล
2. การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอล
3. การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ “DSKRU Genius Science”
5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว
6. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
7. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
และ
8.การแข่งขันออกแบบสะพานต้านแผ่นดินไหว bridge design (ระดับ ม.ปลาย)เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
9.การแข่งขันออกแบบตึกระฟ้า skyscraper design (ระดับ ม.ต้น)เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.