มุมข่าว…เยาวชน STEM ศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ

มุมข่าว…เยาวชน จากช่อง NBT Central 2hd
ศูนย์ STEM ศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
———————————–
              สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT Central 2hd เข้ามาถ่ายทำบรรยากาศการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ในรายการ มุมข่าวเยาวชน โดยมี อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์เอกชัย ศิริเลิศพรรณา ร่วมกันจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ในกิจกรรม “ไอศกรีมทำมือ” ถ่ายทำ ณ ห้องปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
——————————–

ขอขอบคุณ : รายการ มุมข่าว…เยาวชน จากช่อง NBT Central 2hd 

Leave a Reply

Your email address will not be published.