กิจกรรม Workshop การสร้างหุ่นยนต์สมองกล “Open House DSKRU 2022”


กิจกรรม Workshop การสร้างหุ่นยนต์สมองกล
“สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022”
วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ณ ห้องปฏิบัติการ STEM ชั้น 5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.