DSKRU NEWS “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

DSKRU NEWS ขอนำเสนอบรรยากาศโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ วัดพุปลู ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
—————————————
                  วันที่ 26 มกราคม 2567 อาจารย์พชร วรรณภิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน จากสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน พล.ร.9 (ร.29 พัน.1) นำโดย พ.ท.อดิสัย เนตรสว่าง ผบ.ร.29 พัน.1 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ วัดพุปลู ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ขอขอบคุณ : ร.29 พัน.1
————————————————————
🎯Moderator : สุธาศิณี ลับแล และ สุนิสา อิ่มสะอาด
🎯Production by : สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
🎯Producer : พชร วรรณภิวัฒน์
🎯Executive Producer : นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.