นักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ

นักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีประทุม ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของการพัฒนาที่ ยั่งยืน และการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ (Online) จำนวน 2 เรื่อง

  1. ผลของการให้แมกนีเซียมทางใบต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และการสังเคราะห์ด้วยแสงของสลัดคอส

รายชื่อนักเรียน

1.น.ส.ประภาศิริ สืบหิรัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

2.นายกิตติพัฒน์ ถาใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

3.นายอิทธิวัฒน์ ภูษณะพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

อาจารย์ที่ปรึกษา :   ดร.ธีระ วัชระมงคล

 

  1. การศึกษาความหลากหลายสาหร่ายไฟในแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อนักเรียน

1.น.ส.อารยา อบกลั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

2.นายภูวณัฐ ชำนาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

3.น.ส.ณัฐชยา โพธิ์บอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

อาจารย์ที่ปรึกษา :  ดร.ธีระ วัชระมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published.