เรียนว่ายน้ำ 2/2565

เรียนว่ายน้ำ 2/2565


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้บรรจุกีฬาว่ายน้ำ เข้าในรายวิชาพละศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2565 เป็นต้นไป
ภาพบรรยากาศบางส่วนในการเรียนว่ายน้ำ
รับชมภาพเพิ่มเติม  

Leave a Reply

Your email address will not be published.