สวท.กาญจน์ สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และอาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอขอบคุณ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

DSKRU คิ้วนางสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

DSKRU กีฬาคิ้วนางสัมพันธ์ ครั้งที่ 1           วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2566 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565    

Read more

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022”

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในกิจกรรม “สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022” วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 1.

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้ “สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022”

กิจกรรมการเรียนรู้ “สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022” วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กิจกรรมการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สำหรับน้อๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น สนุกกับวิทยาศาสตร์ คณิตคิดสนุก STEM โฮโลแกรม

Read more

กิจกรรม Workshop การสร้างหุ่นยนต์สมองกล “Open House DSKRU 2022”

กิจกรรม Workshop การสร้างหุ่นยนต์สมองกล “สาธิตวิชาการ 2565” “Open House DSKRU 2022” วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ STEM ชั้น 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

Read more

Futsal “ลวบุรีเกมส์” กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32

“ลวบุรีเกมส์” กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ จ.ลพบุรี ชนิดกีฬา “futsal”  

Read more

วอลเลย์บอล “ลวบุรีเกมส์” กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32

“ลวบุรีเกมส์” กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 วอลเลย์บอล (เหรียญทองแดง) บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ จ.ลพบุรี ชนิดกีฬา “วอลเลย์บอล” ผลการแข่งขัน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชนะ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  

Read more