แข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ INEX One Minute Robotic Games 2023

แข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ INEX One Minute Robotic Games 2023
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ INEX One Minute Robotic Games 2023 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า ZEER รังสิต ดำเนินการโดยกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) โดยมี อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการฯ และ อาจารย์เอกชัย ศิริเลิศพรรณา ดูแล ซึ่งมี เด็กชายต่อตระกูล ชุณหพาณิชย์ นักเรียน ชั้น ม. 1 เขาร่วมแข่งขัน ในรุ่น Junior
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


Leave a Reply

Your email address will not be published.