ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2565 (ผจญภัย & เดินทางไกล)

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2565 (ผจญภัย & เดินทางไกล)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วังด้งแคมป์ กาญจนบุรี
รับชมภาพบรรยากาศ การผจญภัย 
รับชมภาพบรรยากาศ การเดินทางไกล
















รับชมภาพบรรยากาศ การผจญภัย 
รับชมภาพบรรยากาศ การเดินทางไกล

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.