ฝึกปฏิบัติการศึกษาระบบการทำงานของหัวใจหมู

บรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ในการฝึกปฏิบัติการศึกษาระบบการทำงานของหัวใจหมู

ฝึกปฏิบัติการโดย อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ มากสง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.