ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2565

👉 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายและแนวทางในการพัฒนานักเรียน ผลการเรียน และชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

👉 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุม และลงทะเบียน/ชำระค่าบำรุงการศึกษา

🎯 ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

#ผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น📍
⏰ เวลา 8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียนและรับบัตรคิวการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และรับผลการเรียน
⏰ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ประชุมผู้ปกครอง รับชมการแสดงของนักเรียน พบอาจารย์ที่ปรึกษา ชำระค่าลงทะเบียนเรียน และรับผลการเรียน (ตามคิว)

#ผู้ปกครองนักเรียน ม.ปลาย 📍
⏰เวลา 12.30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับบัตรคิวการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และรับผลการเรียน
⏰เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ประชุมผู้ปกครอง รับชมการแสดงของนักเรียน พบอาจารย์ที่ปรึกษา ชำระค่าลงทะเบียนเรียน และรับผลการเรียน (ตามคิว)

ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.