ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2566 (ช่วงบ่าย)

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 (ช่วงบ่าย)
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
…………………………………………………………………………….
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.