การแต่งหน้าสำหรับการแสดง

เสริมทักษะการแต่งหน้าสำหรับการแสดง
วิทยากร โดย อาจารย์วิทยา จาติกวณิช
นักเรียนและครูที่สนใจ ได้ฝึกทักษะการแต่งหน้า เพื่อไปประยุกต์ในการแสดงและในชีวิตประจำวัน
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


Leave a Reply

Your email address will not be published.