ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.3 ม.6

ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566


รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.