การนำเสนองานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

การนำเสนองานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Auditorium อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 🎯ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวโน้มการทำวิจัยยุคใหม่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดย รศ.ดร. กรัณย์พล วิวรรธมงคล

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.