โรงเรียนสาธิต มรภ.ยะลา เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงาน DSKRU

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ นายมะนูรี โน๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระดับประถมศึกษา เข้าศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมโรงเรียน ฯ

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.