ผอ.อวยพรปีใหม่ ท่านอธิการบดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 และท่าน ผู้อำนวยการ ฯ ยังได้เข้าพบท่าน ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร , ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ , ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี ฯ เพื่ออวยพรปีใหม่ ในการนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.