Merry Christmas & Happy New Year 2024

Merry Christmas & Happy New Year 2024 ความสนุกส่งท้ายปี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00 น. – 13.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดกิจกรรม DSKRU

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนสาธิต มรภ.12 แห่ง

บันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ บรรยาการการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 แห่ง ทั่วประเทศ รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Read more

รวมภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์”

บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ………………………………………………………………………………… อรุณเกมส์ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 รับชมภาพบรรยากาศ อรุณเกมส์ วันที่

Read more

ตามรอยออเจ้า ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                        การทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา –

Read more

Olympic day 2023

รับเสื้อจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ _______________________________                     ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายนนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยนักเรียน

Read more

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ว่ายน้ำ

เรียนว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ ในรายวิชาพละศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 สระว่ายน้ำสวยๆ มาตรฐานสากล (FINA) ชมภาพบรรยากาศการเรียน ชมภาพบรรยากาศการเรียน

Read more

การนำเสนองานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

การนำเสนองานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Auditorium อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 🎯ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวโน้มการทำวิจัยยุคใหม่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดย

Read more

โครงการอบรมการถ่ายภาพ และเทคนิคการผลิตสื่อ

โครงการอบรมการถ่ายภาพ และเทคนิคการผลิตสื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมการถ่ายภาพ และเทคนิคการผลิตสื่อโดยมี นายสาทร อ่อนคำ ประธานชมรมนักธุรกิจออนไลน์ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร รับชมภาพบรรยากาศการอบรม รับชมภาพบรรยากาศการอบรม

Read more

ดูงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ______________________________                วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read more

แยก แลก ยิ้ม School Camp

แยก แลก ยิ้ม School Camp รุ่นที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ที่คัดเลือกให้ ดร.รจนา  นิลมานนท์ และ นางสาววีรยา  ประกอบกิจ เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับ

Read more