เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อ ติว TCAS

ติว TCAS    ด้วยงานแนะนวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยเป็นการจัดติวรายวิชาที่จะใช้ในการสอบแข่งขัน TCAS ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับการโหวตจากนักเรียน จำนวน 5 วิชา ได้แก่ TGAT 1/ TPAT 3/ A-Level ฟิสิกส์/

Read more

วางพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

งานพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ———————–           วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี ผู้แทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    

Read more

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ม.ต้น ปี 2567

ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม ม.ต้น                วันที่ 22 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยงานกิจการนักเรียนได้นำนักเรียนและคณะครู ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Read more

ส่งมอบงานสภานักเรียน

ส่งมอบงานสภา 2567                วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมส่งมอบงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู 2567                วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดพีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีอาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะครู

Read more

ภาพบรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปี 2567

ทำพานไหว้ครูปี2567                    ภาพบรรยากาศการทำพานไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อใช้สำหรับพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Read more

จัดบอร์ดพระพุทธศาสนา วันวิสาขาบูชา

แข่งจัดบอร์ดพระพุทธศาสนา                 ภาพบรรยากาศการแข่งขันจัดบอร์ดพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญนบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา

Read more

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

ทำความดีด้วยหัวใจ                วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read more

ค่าย คุณธรรม จริยธรรม “ศีล สมาธิ ปัญญา”

ค่ายธรรมะ 2567                วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดค่ายคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2567 หัวข้อ “ศีล สมาธิ ปัญญา”

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันสถาปนาโรงเรียนสาธิต ฯ

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน                 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์

Read more