ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2567

การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2567                       การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2567 การสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

Read more

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปี 2567

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ปี2567 เตรียมความพร้อมในการสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4                    ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดี เยาวชนดีเด่น “ด้านจิตอาสาดีเด่น”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ์ธเนศ นิธิศิริรชานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น “ด้านจิตอาสาดีเด่น” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดโดย: เทศบาลเมืองปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.4 ปี 67

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป และนักเรียนใหม่ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 ปี 67

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567           ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 5 ตุลาคม

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (US Dual Diploma)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ International Program (US Dual Diploma)                      อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read more

สัมภาษณ์สด ช่อง NBT Central รับสมัครนักเรียนใหม่

รร.สาธิต มรภ.กาญจนบุรี สัมภาษณ์สด ช่อง NBT Central ——————————– วันที่ 20 ธันวาคม 2566 อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริวรรณ จันทร์แก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สัมภาษณ์สด ในรายการ

Read more