8 สิ่งที่ต้องเตรียมมาในสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

8สิ่งที่ต้องเตรียมมาในสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ >>1. พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เข้าระบบรับสมัครเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร https://dskru.misschool.net/admission ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1DqTGgFmPnco2MVwzF55ocWCzZhd… >>2. กำหนดการสอบ

Read more

เส้นทางจราจรและที่จอดรถ ในวันสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

เส้นทางจราจรและที่จอดรถ ในวันสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 การรับส่งนักเรียน การเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ต้องรับบัตรเข้า-ออกประตู และใช้เส้นทางรับส่งนักเรียนตามกำหนด เพื่อลดปัญหาการจราจร ผู้ปกครองสามารถนั่งรอนักเรียนที่บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 หรือ บริเวณที่นั่ง ชั้นล่าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ขออภัยในความไม่สะดวก

Read more

ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.1 ปี 66

ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.1 ปี 2566 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30

Read more

ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.4 (ประเภทสอบคัดเลือก) ปี 66

ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.4 (ประเภทสอบคัดเลือก) ปี 2566             ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม

Read more

สวท.กาญจน์ สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และอาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอขอบคุณ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี และงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาพ : กะทิ

Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี”                  ในวันที่ 16 มกราคม 2566

Read more

ฝึกปฏิบัติการศึกษาระบบการทำงานของหัวใจหมู

บรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ในการฝึกปฏิบัติการศึกษาระบบการทำงานของหัวใจหมู ฝึกปฏิบัติการโดย อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ มากสง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Read more

DSKRU คิ้วนางสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (วอลเลย์บอล)

กีฬาคิ้วนางสัมพันธ์           วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล “กีฬาคิ้วนางสัมพันธ์ ครั้งที่

Read more

ผอ.อวยพรปีใหม่ ท่านอธิการบดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

Read more

“คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี”              รางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

Read more