การสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

การสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี >>ประกาศผล ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 >>รายงานตัว

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน (แก้ไข)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน (แก้ไข) ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในระบบรับสมัคร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

Read more

8 สิ่งที่ต้องเตรียมมาในสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

8สิ่งที่ต้องเตรียมมาในสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ >>1. พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เข้าระบบรับสมัครเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร https://dskru.misschool.net/admission ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1DqTGgFmPnco2MVwzF55ocWCzZhd… >>2. กำหนดการสอบ

Read more

เส้นทางจราจรและที่จอดรถ ในวันสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

เส้นทางจราจรและที่จอดรถ ในวันสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 การรับส่งนักเรียน การเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ต้องรับบัตรเข้า-ออกประตู และใช้เส้นทางรับส่งนักเรียนตามกำหนด เพื่อลดปัญหาการจราจร ผู้ปกครองสามารถนั่งรอนักเรียนที่บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 หรือ บริเวณที่นั่ง ชั้นล่าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ขออภัยในความไม่สะดวก

Read more

ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.1 ปี 66

ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.1 ปี 2566 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30

Read more

ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.4 (ประเภทสอบคัดเลือก) ปี 66

ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.4 (ประเภทสอบคัดเลือก) ปี 2566             ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม

Read more

สวท.กาญจน์ สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และอาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอขอบคุณ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี และงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาพ : กะทิ

Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี”                  ในวันที่ 16 มกราคม 2566

Read more

ฝึกปฏิบัติการศึกษาระบบการทำงานของหัวใจหมู

บรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ในการฝึกปฏิบัติการศึกษาระบบการทำงานของหัวใจหมู ฝึกปฏิบัติการโดย อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ มากสง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Read more

DSKRU คิ้วนางสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (วอลเลย์บอล)

กีฬาคิ้วนางสัมพันธ์           วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล “กีฬาคิ้วนางสัมพันธ์ ครั้งที่

Read more