ภาพกิจกรรม

จิตอาสา

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
 
 

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 27 และวันที่ 29 สิงหาคม 2561คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชั้น ม.1และ ม.4 และ ชั้น ม.2 และ ม.5 ทุกคน  ได้เดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทุกคนได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า ซึ่งในวันนี้นักเรียนได้มีโอกาสทำจิตอาสาพันผ้าพันคอพระราชทานอีกด้วย #จิตอาสาพระราชทาน #เราทำความดีด้วยหัวใจ #DSKRU #satitKRU #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี