ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาเคมี

ที่อยู่ 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ : 034-534-073

 

 

Contact Admin : suphavit@kru.ac.th