ITA-KRU สัญจร

ITA-KRU AMBASSADOR สัญจร POWERBOOM

                 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ITA-KRU AMBASSADOR สัญจร POWERBOOM”และกิจกรรมการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต และการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น กับทีมวิทยากรมากความสามารถ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

จัดโดย : คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หมายเหตุ : ทั้งนี้ คณะกรรมการ ITA ได้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *