การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2563

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

วันนี้ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี อาจารย์ปาริชาติ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิวาวุฒม์ ชัยเชาวรินทร์ และ อาจารย์ ดร.รจนา นิลมานนท์ ได้ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 17 ทีม

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 >> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ม.1/1 ทีม A >> เด็กหญิง ณชนก  วงษ์สนิท และ เด็กชายกลวัชร  วิริยนุกูลทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ม.2/1 ทีม A>>เด็กหญิง กิติพิยดา  สัตยกาญจน์ และ เด็กหญิง สกลสุภา  หิรัญพต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ม.3/1 ทีม C>> เด็กหญิง กฤติยาณี ทองเปราะ และ เด็กหหญิง ปาลิตา แซ่อึ้ง

รางวัลชมเชย ม.3/1 ทีม B>> เด็กหญิง วริศา สมบัติคุโณปการ และ เด็กชาย ตรีบูรณ์  ธรรมชัย

 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 6 ทีม

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 >> ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ ม.4/1 ทีม B>> นางสาว ญาณิศา  แก้วพริ้งเดชากุล และ นางสาวประภาศิริ  สืบหิรัญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ม.4/1 ทีม C>> นายภูริภัทร  ทองดีเลิศ และ นายสุรยุทธ์  เพชรศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ม.4/2 ทีม B>> นายธีรวัฒน์  เสือส่าน และ นายศุภวิชญ์  ผ่องอำพร

รางวัลชมเชย ม.4/1 ทีม A>> นางสาวกรวรรณ  นาวิก และ นางสาวอารยา อบกลั่น

ชมภาพการแข่งขันเพิ่มเติม คลิก

ชมภาพการแข่งขันเพิ่มเติม คลิก

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *