ผลเลือกตั้งสภานักเรียน

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประจำปีการศึกษา 2564

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผลการเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิ์ 347 คน

มาใช้สิทธิ์  จำนวน   331   คน

ไม่มาใช้สิทธิ์ จำนวน   16  คน

 

ผลการนับคะแนน

หมายเลข 1 พรรค JUSTICE                                                     ได้คะแนน  100   คะแนน

หมายเลข 2 พรรค We will be your Freedom                     ได้คะแนน  178   คะแนน

ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน  42  คะแนน

บัตรเสีย จำนวน   11  ใบ

ขอแสดงความยินดีกับ

หมายเลข 2 พรรค We will be your Freedom

ประธาน :                                                   นางสาว ญาณิศา แก้วพริ้งเดชากุล ม.4/1

รองประธาน :                                             นางสาว ประภาศิริ สืบหิรัญ ม.4/1

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ :                                นายศุภวิชญ์ ผ่องอำพร ม.4/2

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์ :                 นายภูริภัทร ทองดีเลิศ ม.4/1

หัวหน้าฝ่ายสถานที่และสิ่งแวดล้อม :       นายณรรฐพล กาญจนกุล ม.4/1

หัวหน้าฝ่ายนันทนาการและกีฬา :            นายวชิรวิทย์ บาตรโพธิ์ ม.4/1

———————————————————————

ภาพบรรยากาศในวันเลือกตั้งสภานักเรียน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *