ภาพบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งสภา ฯ

การเลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประจำปีการศึกษา 2564

#หมายเลข1 พรรค JUSTICE

หมายเลข 1 พรรค JUSTICE

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาวณัฐชยา โพธิ์บอน                 (ประธานนักเรียน)

2.นายธนศักดิ์ เปี้ยวนาลาว                   (รองประธานนักเรียน)

3.นางสาวพิชญาภา ตนภู                     (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

4.นายณัฐดนัย มัธยม                            (หัวหน้าฝ่ายนันทนาการและกีฬา)

5.นางสาวนิมิตรจันทร์ สุนันทารักษ์      (หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์)

6.นางสาวรษิกา แก่นพิทักษ์                (หัวหน้าฝ่ายสถานที่และสิ่งแวดล้อม)

>>นโยบาย พรรค JUSTICE

#ฝ่ายวิชาการ

1.จัดตั้งแอคเค้าท์เพื่อปรึกษาด้านการเรียน และปัญหาทั่วไป โดยมีทีมงานสภาช่วยตอบคำถาม อย่างสุดความสามารถ และ โดยข้อมูลจะเป็นความลับระหว่างผู้ตอบคำถามและผู้ถาม

2.มีกิจกรรมด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยมีรางวัลและเกียรติบัตร

3.โครงการพี่ส่งต่อน้อง พี่จะนำสรุปเนื้อหาการเรียนที่พี่เรียนมาแล้ว ให้น้องๆ เพื่อที่จะได้ศึกษาเนื้อหาก่อนเรียนเทอมต่อไป และ มีทีมงานติวให้น้อง

#ฝ่ายนันทนาการและกีฬา

1.ทางพรรคจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการเพื่อให้น้องๆได้ผ่อนคลายจากการเรียน โดยจะมีกิจกรรมแข่งขันไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาหรือนันทนาการต่างๆ ตามที่น้องๆสนใจ ทางพรรคจะมีเกียรติบัตรให้สำหรับนักเรียนที่แข่งขันได้คะแนนตามที่ทางเรากำหนดไว้

2.ในวันกีฬาสีทางพรรคจะให้น้องได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อกีฬาสี และจะเปิดโหวตเพื่อให้น้องๆได้เลือกเสื้อกีฬาสีที่ชอบมาที่สุด ผู้ที่ชนะจากการโหวตทางพรรคจะมีรางวัลให้

3.สนับสนุนกิจกรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น online หรือ onsite เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับความผ่อนคลายหลังจากการเรียน นอกจากนี้ทางพรรคจะสอบถามความเห็นของนักเรียนเรื่องของการบ้านหรืองานต่างๆว่าเยอะเกินไปหรือไม่ และจะประสานงานกับอาจารย์เพื่อลดจำนวนงานหรือการบ้านลง

#ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์

1.จัดทำเสียงตามสาย เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมาขอเพลง ทำการแนะนำหนังสือหรือข่าวสารประจำวันต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับข่าวสาร และได้ผ่อนคลายจากเพลงที่มีคนได้ขอเข้ามา

2.ทางพรรคจะมีการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่บอร์ดของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหรือการรับสมัครสอบต่างๆ

#ฝ่ายสถานที่และสิ่งแวดล้อม

1.จัดเตรียมกระดาษชำระ สำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้ไว้ภายในห้องน้ำ และจัดการกลิ่นของห้องน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นให้มีกลิ่นที่ดีขึ้น

2.จัดทำทางเดินให้ดีขึ้น เช่น การปลูกไม้ประดับเพื่อที่จะได้มีทางเดินที่สวยงาม และรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน

3.เปลี่ยนขวดเป็นเงิน ทางพรรคจะนำถุงดำไปไว้ให้แต่ละห้องเรียนเพื่อที่จะได้เก็บขวดน้ำ เมื่อถึงวันศุกร์ทางพรรคจะนำขวดที่อยู่ในถุงดำไปขายและนำเงินที่ได้มาให้กับห้องเรียนนั้นๆ

4.ทางพรรคจะทำการล้างเครื่องทำน้ำเย็นทุกอาทิตย์ เพื่อน้ำดื่มที่สะอาด

#หมายเลข 2 พรรค We will be your Freedom

#หมายเลข2 พรรค We will be your Freedom

(สามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ IG : Yourfreedomis_us หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ได้เลยน้า)

รายชื่อสมาชิก

ประธาน :                                             นางสาว ญาณิศา  แก้วพริ้งเดชากุล ม.4/1

รองประธาน :                                       นางสาว ประภาศิริ  สืบหิรัญ ม.4/1

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ :                           นายศุภวิชญ์  ผ่องอำพร ม.4/2

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์ :            นายภูริภัทร  ทองดีเลิศ ม.4/1

หัวหน้าฝ่ายสถานที่และสิ่งแวดล้อม :  นายณรรฐพล  กาญจนกุล ม.4/1

หัวหน้าฝ่ายนันทนาการและกีฬา :        นายวชิรวิทย์  บาตรโพธิ์ ม.4/1

Concept ของพรรค

Definite แน่นอน

Sincere จริงใจ

Keen กระตือรือร้น

Realistic ปฏิบัติได้จริง

Us พวกเรา,เรา(ช่วยกันพัฒนาโรงเรียน)

นโยบายของพรรค

#ฝ่ายวิชาการ

1.จัด Meeting online สำหรับการติว

2.จัดทำ line@ เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องเรียน

3.จัดหาพื้นที่เงียบสงบสำหรับการอ่านหนังสือ

#ฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์

1.จัดหาหนังสืออ่านนอกเวลาและบอร์ดเกมฝึกสมองในเวลาว่าง

2.ส่งเพลงทาง line@ เปิดเสียงตามสายเพื่อนผ่อนคลาย

3.แจ้งข่าวสารและถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆผ่านทางเพจฝ่ายโสตของสภา

#ฝ่ายสถานที่และสิ่งแวดล้อม

1.ปลูกต้นไม้ห้องละ 1 ต้นรอบๆตึก

2.จัดการกลิ่นห้องน้ำ

3.จัดสวัสดิการกระดาษชำระ

#ฝ่ายนันทนาการและกีฬา

1.จัดการแข่งขัน E-Sport หลังการสอบกลางภาคและปลายภาค

2.จัดการแข่งขันกีฬาอาทิตย์ละ 1 แมตซ์

3.รับสมัครนักกีฬาโรงเรียนเพื่อซ้อมเตรียมการแข่งขัน

4.กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง (จับคู่ Buddy)

ขอเชิญนักเรียนทุกคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 หลังเคารพธงชาติ

ภาพบรรยากาศในการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *