หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2565

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว (ทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา)

1) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมฉบับสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะของนักเรียน 1 ฉบับ

2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3) ผู้ปกครอง (บิดา-มารดา) ต้องมาพร้อมนักเรียน

 

*หากผู้ปกครองที่นำนักเรียนมารายงานตัวไม่ใช่บิดา-มารดาของ
นักเรียน ให้นำทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมฉบับสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ

#ค่าใช้จ่าย

1) ค่าบำรุงการศึกษา

– ม.1 จำนวนเงิน 12,000 บาท (ต่อภาคเรียน)
– ม.4 จำนวนเงิน 14,000 บาท (ต่อภาคเรียน)

2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หนังสือ,กระเป๋า,ชุดกีฬา,เข็มขัด,ตราโรงเรียน อื่นๆ)

– ม.1 จำนวน 4,475 บาท (สำหรับนักเรียนชาย)
และ 4,370 บาท (สำหรับนักเรียนหญิง)

– ม.4 จำนวน 4,205 บาท (สำหรับนักเรียนชาย)
และ 4,100 บาท (สำหรับนักเรียนหญิง)

– ม.4 (รับตรง) จำนวน 2,890 บาท (สำหรับนักเรียนชาย-หญิง)

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *