การรับวัคซีนไฟเซอร์ ครั้งที่ 1

ประกาศ

การรับวัคซีนไฟเซอร์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นักเรียนชั้น ม.4-6
รับวัคซีนวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 12.45 น. – 13.30 น.
นักเรียนชั้น ม.1-3
รับวัคซีนวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 12.45 น. – 13.30 น.
#ลงทะเบียน เวลา 12.45 น.
#สถานที่ : ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ตรงข้าม TMK Park)
1. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนตัวจริง และ สำเนา 1 ฉบับ
2. เอกสาร ภาคผนวก 5 เอกสารแสดงความประสงค์ของ ผปค. เพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์
3. เอกสาร ภาคผนวก 6 แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน
4. กรณีมีโรคประจำตัว ให้นำยาที่รับประทานประจำมาด้วย (ถ้ามี)
*หมายเหตุ : หากเตรียมเอกสารมาไม่ครบ จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
#การแต่งกาย : นักเรียนทุกคนสวมชุดพละศึกษาให้เรียบร้อย และมาลงทะเบียนให้ตรงเวลา
*หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *