กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายนาม อาจารย์ผู้สอน สังกัด/คณะ วุฒิการศึกษา (สุงสุด) สาขาวิชาเอก
อาจารย์กัญจน์อมล  กาญจนดำรงกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
อาจารย์นฤทธิพล  ศรีสงกา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
Mr. David Stuart Armitage คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ M.A. European Studies
Mr. Michael John Fairhurst คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B.A. Model Design
Mr. Shaun  Emsley คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ M.A. Sports Coach
อาจารย์กานต์สินี  ช่วยเพ็ญชัยภัทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์การศึกษา
อาจารย์นวมิตร  ประธรรมสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
อาจารย์พิสุทธิ์สยาม  งวงคำนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *