กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายนาม อาจารย์ผู้สอน สังกัด/คณะ วุฒิการศึกษา (สุงสุด) สาขาวิชาเอก
อาจารย์ณัฐวุฒิ วงศ์ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์
อาจารย์นิรัญชา  ทิพกนก คณะครุศาสตร์ การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ชญานุช  เซี่ยงคิ้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปมหาบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย
อาจารย์ธีรรัตน์  ศรีช่วงโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา
อาจารย์นิติพรรณ  สุวาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา
อาจารย์แพรว  พิมพ์โพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบ
อาจารย์สาโรจน์  หมีแรต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (การบริหารงานดนตรี)

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *