กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายนาม อาจารย์ผู้สอน สังกัด/คณะ วุฒิการศึกษา (สุงสุด) สาขาวิชาเอก
อาจารย์จาตุรนต์  ลิ่มหัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การศึกษามหาบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา
ผศ. ว่าที่ ร.ต. กฤตนัน  หัสดิเสวี คณะครุศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา
ว่าที่ ร.ต. ดร.วัชรพล  เคนศรี คณะครุศาสตร์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา
ดร.จิตติ  ชนะฤทธิ์ชัย คณะครุศาสตร์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์ธนาศิลป์  ทองสมจิตต์ คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์ธิติพงศ์  สุกใส คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *