เยี่ยมชมอาคารเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต มรภ.กจ.

เยี่ยมชมอาคารเรียนใหม่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมงานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และนำเยี่ยมชมอาคารเรียนใหม่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีนักเรียนสาธิตกิจกรรมการเรียนการสอน

อาคารเรียนมี 5 ชั้น

#ชั้นที่1 ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ร้านค้าโรงเรียน งานวิชาการ โรงอาหาร

#ชั้นที่2 ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว

#ชั้นที่3 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องเรียน ม.ต้น และห้องกิจการนักเรียน และ DSKRU Studio

#ชั้นที่4 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องศิลปะ ห้องเรียน ม.ปลาย และห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมและภาษาไทย

#ชั้นที่5 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการสะเต็ม ห้องนาฏศิลป์ และดนตรี สนามกีฬา ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา และคณิตศาสตร์

#ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องดาราศาสตร์ และลานกิจกรรม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *