สาขาวิชาเคมี

รายนาม อาจารย์ผู้สอน สังกัด/คณะ วุฒิการศึกษา (สุงสุด) สาขาวิชาเอก
อาจารย์ฐิติมา  อรุณเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนางานอุตสาหกรรม
ดร.เฉลียว  เพชรทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต CHEMISTRY
ผศ.ดร.กาญจนา  อัจฉริยจิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี DOCTOR OF PHILOSOPHY POLYMER SCIENCE
ดร.จินดารัตน์  โตกมลธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.นิชชรี  นิลนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ph.D. CHEMICAL ENGINEERING
ดร.วราภรณ์  จังธนสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี
อาจารย์ลลิดา  ฉายาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีศึกษา

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *