สาขาวิชาฟิสิกส์

รายนาม อาจารย์ผู้สอน สังกัด/คณะ วุฒิการศึกษา (สุงสุด) สาขาวิชาเอก
อาจารย์อาทิตย์  เรืองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์
อาจารย์รุ่ง  ม่วงคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์
ดร. ปกรณ์  ประจวบวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ดร.ธารา  สีสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
ผศ.อรณิชา  คงวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์
อาจารย์ศิขริน  ดอนขำไพร คณะครุศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *