ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

————————————————-

           สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย พบว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้สํารวจนักเรียน พบว่ามีการเดินทางไปบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เสี่ยง
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างการปิดสถานศึกษา ดังนี้
            1. ให้นักเรียนหยุดเรียนและเรียนรู้จากสื่อ หรือเอกสารประกอบการเรียนตามที่อาจารย์ประจำวิชากำหนด
            2. ให้อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
            3. ทางโรงเรียนยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรวมกันของคนจำนวนมาก
            4. ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
              ทั้งนี้ ให้อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
           สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
                                                                                                 (ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
                                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
*หมายเหตุ : เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตามปกติครับ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *