ประกาศรายชื่อ ม.4 ประเภทรับตรง

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรับตรง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรง ตามบัญชีรายชื่อแนบ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ในวันที่ 10 มกราคม 2564 โดยกำหนดวิชาและเวลาสอบ ดังนี้
09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์
10.40 – 11.40 น. ภาษาอังกฤษ
11.40 – 13.00 น. พัก
13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร์
ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
หากไม่มารายงานตัวภายในเวลา 12.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์
>>รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกาศ
>>นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครเข้าคัดเลือกได้ตามปกติ
>>ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือโทร 034-534073

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *