สถานที่สอบ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

สถานที่สอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

วิชาและเวลาสอบ
เวลา วิชาที่สอบ
09.00 น. – 10.30 น. คณิตศาสตร์
10.40 น. – 11.40 น. ภาษาอังกฤษ
11.40 น. – 13.00 น. พัก
13.00 น. – 14.30 น. วิทยาศาสตร์
14.40 น.- 16.10 น. ภาษาไทยและสังคมศึกษา

ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบหากเข้าสอบช้ากว่าเวลาที่กำหนด
ตั้งแต่ 15 นาที ขึ้นไป จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นๆ

ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

#รับสมัคร63
#DSKRU
#satitKRU
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *